A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Andrew Critchley

Ymunais â thîm buddsoddiadau menter technoleg Banc Datblygu Cymru ym mis Medi 2019. Rwyf wedi fy lleoli yn ein Pencadlys yn Wrecsam, ac yn canolbwyntio ar fusnesau ledled gogledd Cymru.

Yn fy rôl flaenorol fel Rheolwr Buddsoddi gydag MSIF, cyflwynais fuddsoddiadau ecwiti ar gyfer Cronfa Ecwiti Pwerdy'r Gogledd. Cyn hynny roeddwn yn gweithio i gwmni Yswiriant FTSE 100 ar draws rolau ariannol amrywiol.

Rwy'n Gymrawd o'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig (ICAEW) ar ôl cymhwyso gyda PwC. Mae gen i radd mewn Economeg a Daearyddiaeth o Brifysgol Leeds.