Andrew Murray

Rwy’n arbenigo mewn darparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau newydd a phresennol yng Nghymru. Rwyf wedi ymrwymo i'ch helpu i gyflawni llwyddiant trwy ddarparu'r adnoddau ariannol sydd eu hangen arnoch i wneud i'ch busnes ffynnu.

Rwy'n gweithio'n agos gyda pherchnogion busnes i ddeall eu hanghenion a'u nodau unigryw. Rwy’n frwdfrydig dros gefnogi twf busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac rwy’n cymryd dull mwy ymarferol at ddarparu arweiniad a chymorth drwy gydol y broses fenthyca.

Os ydych chi'n entrepreneur yng Nghymru sy'n chwilio am gyllid, mae croeso i chi gysylltu am sgwrs. Gydag adnoddau Banc Datblygu Cymru y tu ôl i mi, gallaf eich helpu i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.