Carol Bell

Ar hyn o bryd mae hi'n aelod o awdurdod llywodraethol y darlledwr Cymraeg, S4C ac mae hi hefyd yn aelod ar fwrdd nifer o gwmnïau a sefydliadau.

Ers cwblhau ei doethuriaeth yn 2005 mae Carol wedi datblygu ystod o ddiddordebau busnes ac elusennol.