A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Carol Bell

Carol yw Is-lywydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru a hi yw'r ddynes gyntaf i wasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae hi'n rhannu ei hamser rhwng gwasanaethu ar fyrddau corfforaethol ac elusennol yng Nghymru ac yn rhyngwladol ac ym maes ymchwil academaidd.

Yn ystod 2019, daeth yn sylfaenydd gyfarwyddwr Chapter Zero, rhwydwaith i alluogi cyfarwyddwyr anweithredol i ymgysylltu â risg hinsawdd a chyflawni targedau ar gyfer allyriadau sero carbon net.

Ers cwblhau ei doethuriaeth yn 2005, mae Carol wedi datblygu ystod o ddiddordebau busnes ac elusennol.