Caroline Devereux

Rydw i'n seiliedig yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a fi sy'n derbyn ymholiadau gan fuddsoddwyr a busnesau sy'n chwilio am gyllid ar draws Cymru gyfan.

Fi sy'n cynnal ein llwyfan buddsoddi ar-lein ac yn cefnogi ein fforymau buddsoddi rheolaidd.

Mae gennyf radd mewn iaith a chyfathrebu o Brifysgol Caerdydd.