Colin Batten

Rwy’n canolbwyntio ar fuddsoddi a thyfu cwmnïau technoleg cam cynnar.

Rwy'n gweithio yng Nghaerdydd, a ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Mai 2020. Mae gen i dros 14 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y diwydiant technoleg, gan gefnogi twf busnesau newydd aflonyddgar trwodd i gwmnïau rhyngwladol arloesol.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio gyda rhai o'r cwmnïau technoleg cam cynnar mwyaf cyffrous yng Nghymru, gan gyflwyno buddsoddwyr ecwiti a siapio prosiectau Ymchwil a Datblygu.

Fel cyn Gyfarwyddwr Rhyngrwyd a Chyfryngau yn TechUK, bûm yn gweithio yng nghanol marchnadoedd technoleg defnyddwyr y DU, gan roi cyngor strategol i gwmnïau technoleg a chynnwys ar sut i lywio marchnadoedd sydd newydd gael eu haflonyddu.

Mae gen i radd anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Reading, ac rydw i'n gymrawd o Ymddiriedolaeth Frenhinol y Celfyddydau a'r Windsor Leadership Trust.