Colin Batten

Ymunais â thîm buddsoddi technoleg Banc Datblygu Cymru ym mis Mai 2020. Rwy'n gweithio yng Nghaerdydd. Rwy'n swyddog buddsoddi technoleg yn ein tîm technoleg ymroddedig.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio gyda rhai o'r cwmnïau technoleg cam cynnar mwyaf cyffrous yng Nghymru, gan gyflwyno buddsoddwyr ecwiti a siapio prosiectau Ymchwil a Datblygu. Fel cyn-gyfarwyddwr rhyngrwyd a chyfryngau yn techUK, bûm yn gweithio yng nghanol marchnadoedd technoleg defnyddwyr y DU, gan roi cyngor strategol i gwmnïau technoleg a chynnwys ar sut i lywio marchnadoedd sydd newydd gael eu haflonyddu.

Mae gen i radd anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Reading, ac rydw i'n gymrawd o Ymddiriedolaeth Frenhinol y Celfyddydau a'r Windsor Leadership Trust.