Colin Lucas

Ymunais â rhwydwaith angylion Cymru ym 1998 ac mae gennyf lawer o flynyddoedd o brofiad o helpu busnesau Cymru fel eu bod yn barod am fuddsoddiad. Rwyf wedi cwblhau buddsoddiadau yn ddiweddar ym meysydd biotechnoleg, electroneg, TGCh, technoleg ariannol a ffilm, felly mae fy ngwaith yn eang ac yn rhoi llawer o foddhad i mi.

Rwyf yn fentor busnes twf profiadol iawn, ac rwyf wedi bod yn gyfarwyddwr ar nifer o fusnesau newydd yn y sectorau prosesu amgylcheddol, biotechnoleg a chemegol, gan gynnwys cwmnïau sydd wedi deillio o brifysgolion Caint, Bryste, Caerdydd ac Abertawe.

Rwyf yn brofiadol ym maes trosglwyddo technoleg, eiddo deallusol a masnacheiddio syniadau. Mae fy D.Phil mewn cemeg.