David Blake

Fel myfyriwr graddedig MSc mewn Cyfrifiadura o Brifysgol Caerdydd, mae gen i gysylltiad â'r busnesau hynny sy'n datblygu meddalwedd berchnogol neu sy'n ymwneud yn nodweddiadol â fintech, data mawr, dysg peiriannau a deallusrwydd artiffisial. Yn y gorffennol, rwyf wedi datblygu cymhwysiad cadwyn bloc yn ogystal â dechrau meddalwedd fel gwasanaeth ar ffurf busnes adrodd ar gyfrifeg.

Fel aelod cwbl gymwysedig a chymrawd o’r Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig mae gen i gefndir ariannol cryf. Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, bûm yn gweithio yn y diwydiannau cynhyrchu pŵer, ad-dechnoleg, dyfeisiau meddygol ac amddiffyn.

Er fy mod i wedi fy lleoli yn swyddfa Caerdydd, rydw i'n gweithio gyda chleientiaid ledled Cymru ac rydw i wrth fy modd fy mod i'n chwarae rôl yn ecosystem technoleg Cymru.