David Roberts

Rwy'n rheoli portffolio o fusnesau cleient mewn ystod o sectorau ar draws De Cymru. Gan ganolbwyntio ar adeiladu perthynas hirdymor gyda'm cwsmeriaid, rwy'n monitro eu perfformiad yn weithredol er mwyn nodi cyfleoedd newydd yn llwyddiannus i gefnogi eu cynlluniau twf.

Mae gennyf dros saith mlynedd o brofiad ym maes bancio masnachol a chorfforaethol gyda HSBC, yn fy swydd flaenorol fel rheolwr perthynas HSBC yng Nghaerdydd lle'r oeddwn yn rheoli portffolio o tua 120 o gwsmeriaid Cymreig.

Cyn hynny, roedd gennyf rôl cyfarwyddwr perthynas cynorthwyol yn nhîm Rheoli Portffolio Trosoli HSBC, sef tîm arbenigol sydd â chyfrifoldeb sylfaenol dros ymdrin â thimau rheoli holl berthnasau â chefnogaeth Trosoli / Ecwiti Preifat Marchnad Ganol y DU.

Drwy gyfrwng fy mhrofiad bancio blaenorol, fe wn i sut y gall cefnogaeth hirdymor buddsoddwr cryf drawsnewid twf busnes yn y dyfodol.