Dev Alexander

Wedi fy lleoli yn ne Cymru, rwy'n angerddol o blaid helpu datblygwyr i gyflawni eu nodau.

Cyn ymuno â Banc Datblygu, rwyf wedi gweithio yn y gwasanaethau ariannol am 15+ mlynedd mewn amrywiol rolau rheoli perthnasoedd a datblygu busnes - gan weithio gyda busnesau o wahanol feintiau.