Diane White

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, fe wnes i weithio i HSBC am 18 mlynedd ac fel Brocer Masnachol am 13 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn cefnogais amrywiaeth eang o ddatblygwyr eiddo ar hyd a lled y DU, gyda chynlluniau yn amrywio o unedau sengl i safleoedd mawr a oedd yn cael eu datblygu fesul cam.

Rwyf wedi cael fy lleoli yng Nghaerdydd ac 'rwy'n gweithio gyda datblygwyr yng Nghymru sy'n darparu benthyciadau o rhwng £150,000 a £4 miliwn.