Elise Coalter

Cyn ymuno â'r banc datblygu, roeddwn i'n gweithio i adeiladwyr tai cenedlaethol, cymdeithasau tai ac i bractis arolygu masnachol mewn rolau perthnasol i dir, datblygu a busnes newydd.

Rwyf yn aelod siartredig o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ac rwy’n aelod o fwrdd RICS Cymru ac yn uwch fentor llwybr proffesiynol yn y DU ar gyfer RICS.

Fel Swyddog Datblygu Eiddo, rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac rwy'n gweithio gyda datblygwyr, buddsoddwyr, contractwyr, ymgynghorwyr ac asiantau ar draws de Cymru i helpu datblygwyr i gael effaith fawr yng Nghymru.