Emily Jones

Rwy'n hwyluso holl waith tynnu arian i lawr ar gyfer y tîm ar draws Cymru gyfan o Gronfa Fusnes Cymru, Cronfa Sbarduno Technoleg Cymru a Chronfa Interim BMT.

Ymunais â'r cwmni fel rhan o Raglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru ac mae hynny’n cynnwys cael eich lleoli mewn cwmnïau gwasanaethau ariannol dibynadwy ac mae gennyf MSc mewn rheoli gwasanaethau ariannol. Fe wnes i astudio seicoleg hefyd a chael lleoliad proffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd ar lefel israddedig. Rwy'n awyddus i ddysgu am y broses fuddsoddi ac am y busnesau technoleg cyffrous yma yng Nghymru.