A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Gareth Bullock

Mae gan Gareth dros 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gwasanaethau ariannol. Ymddeolodd yn 2010 oddi ar Fwrdd Standard Chartered plc lle'r oedd yn gyfrifol am Affrica, y Dwyrain Canol, Ewrop a'r Americas yn ogystal â chadeirio Rheoli Risg ac Asedau Arbennig. 

Roedd ganddo brofiad rhyngwladol a swyddogaethol, wedi iddo fod yn Bennaeth Bancio Corfforaethol yn Hong Kong, yn Brif Weithredwr Affrica, yn Brif Swyddog Gwybodaeth Grŵp ac yn Bennaeth Strategaeth. Mae ganddo hefyd brofiad sylweddol o fod ar fyrddau diwydiannol a manwerthu yn y DU a Tsieina.

Mae Gareth wedi cynnal nifer o swyddi ar wahanol fyrddau, ymhlith pethau eraill, Tesco PLC, Tesco Personal Financial Group Ltd, Spirax-Sarco Engineering PLC, Fleming Family & Partners Ltd, Cymdeithas Bancwyr Prydain a'r Global Market Group Ltd (Tsieina). Roedd hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Cyngor Prydeinig o 2012 i 2018. Ar hyn o bryd mae'n Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol i Informa PLC.