Gareth Bullock

Mae gan Gareth dros 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gwasanaethau ariannol.

Ymddeolodd yn 2010 oddi ar Fwrdd Standard Chartered plc lle'r oedd yn gyfrifol am Affrica, y Dwyrain Canol, Ewrop a'r Americas ynghyd â chadeirio Rheoli Risg ac Asedau Arbennig.

Mae ganddo brofiad swyddogaethol a rhyngwladol eang, ar ôl bod yn Bennaeth Bancio Corfforaethol yn Hong Kong, Prif Weithredwr ar Africa, Prif Swyddog Gwybodaeth y Grŵp a Phennaeth Strategaeth. Mae ganddo hefyd brofiad sylweddol o fwrdd diwydiannol a manwerthu yn y DU a Tsieina.

Mae hefyd wedi dal nifer o swyddi bwrdd, ymhlith pethau eraill, Informa PLC, Tesco PLC, Tesco Personal Financial Group Ltd, Spirax - Sarco Engineering PLC, Fleming Family & Partners Ltd, British Bankers ’Association a Global Market Group Ltd (China). Roedd hefyd yn Ymddiriedolwr y Cyngor Prydeinig rhwng 2012 a 2018.