Gareth Bullock

Ymddeolodd Gareth yn 2010 oddi ar Fwrdd Standard Chartered PLC lle'r oedd yn gyfrifol am Affrica, y Dwyrain Canol, Ewrop a'r Americas yn ogystal â chadeirio Rheoli Risg ac Asedau Arbennig. 

Roedd ganddo brofiad rhyngwladol a swyddogaethol, wedi iddo fod yn Bennaeth Bancio Corfforaethol yn Hong Kong, yn Brif Weithredwr Affrica, yn Brif Swyddog Gwybodaeth Grŵp ac yn Bennaeth Strategaeth.

Mae Gareth wedi cynnal nifer o swyddi ar wahanol fyrddau, ymhlith pethau eraill, Tesco PLC, Tesco Personal Financial Group Ltd, Spirax-Sarco Engineering PLC, Fleming Family & Partners Ltd, Cymdeithas Bancwyr Prydain a'r Global Market Group Ltd. Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Banc Datblygu Cymru, yn Uwch 

Gyfarwyddwr Annibynnol ar Informa PLC ac yn Ymddiriedolwr ar y Cyngor Prydeinig.