Heather Abrahams

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad o gweithio gyda busnesau bach mewn rolau yn y sector gyhoeddus a phreifat ill dau.

Mae fy swyddogaethau blaenorol wedi cynnwys rheolwr datblygu busnes rhanbarthol ar gyfer Banc Datblygu Cymru, rheolwr datblygu busnes ardal ar gyfer Lloyds Bank a rheolwr masnachol HSBC.

Mae gen i wybodaeth sector arbenigol mewn meddalwedd telathrebu ac rwyf wedi rheoli prosiectau ar raddfa fawr ar gyfer BT, Virgin Media a Vodafone.