Janet McDonald

Gyda phrofiad gweinyddol o 25 mlynedd, rwy'n gyfrifol am ymdrin â gweinyddu buddsoddiadau drafft. Rwy'n gweithio gyda gweithredwyr portffolio a chwsmeriaid yn rheolaidd, gan ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid.  

Rwyf yn meddu ar NVQ Lefel 3 mewn gweinyddiaeth busnes; NVQ Lefel 3 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ac NVQ Lefel 4 - rheoli; diploma mewn rheolaeth.