John Mihell

Rwy'n adeiladwr perthynas medrus, sy'n awyddus i annog cwmnïau portffolio i wneud y gorau o'r opsiynau buddsoddi twf sydd ar gael. A minnau'n goruchwylio tîm o weithredwyr portffolio, yr wyf yn datblygu ac yn gweithredu strategaethau ar gyfer rheoli buddsoddiadau twf a nodwyd.

Ymunais â'r busnes yn 2009 o Brifysgol Warwick, lle'r oeddwn yn Rheolwr Datblygu Busnes yn Swyddfa Trosglwyddo Technoleg y brifysgol.

Yn gynharach yn fy ngyrfa, roeddwn i'n gymhorthydd gyda European Acquisition Capital (a adwaenir bellach fel Milestone Capital Partners) sy'n fuddsoddwr Ecwiti Preifat marchnad-ganol, ac yn rheolwr yn nhîm gwasanaethau trafodion KPMG. Dechreuais fy ngyrfa fel Cemegydd Datblygu ar gyfer NFi Electronics.