Judi Oates

Rwy'n ysgrifennydd cwmni cymwys gyda 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector gwasanaethau ariannol. Cyn ymuno â'r cwmni roeddwn i'n rheolwr gwasanaethau cyfreithiol ar gyfer cwmni sicrwydd bywyd rhyngwladol gyda swyddfeydd yn Dubai, Hong Kong, Cyprus ac Ynys Manaw.

Yn 2000, symudais i Gymru i ymgymryd â swydd ysgrifennydd cwmni cynorthwyol gyda Hyder ccc lle'r oedd gennyf gyfrifoldeb penodol dros yr adran fuddsoddi a busnesau menter ar y cyd.

Fel rhan o fy rôl, rydw i wedi cael fy nghymeradwyo gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol i gyflawni'r swyddogaeth goruchwylio cydymffurfiaeth ar gyfer gweithgareddau rheoli cronfeydd rheoledig a gyflawnir gan FW Capital Limited.

Rwy'n Aelod Cyswllt o Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig ac fe wnes i lwyddo i gwblhau Arholiad Proffesiynol Cyffredin a Chymdeithas y Gyfraith yn llwyddiannus.