A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Laura James-Mowbray

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Tachwedd 2017. Fel ymgynghorydd busnes hyfforddedig ac yn Ymarferydd PRINCE2, mae gen i dros 15 mlynedd o brofiad ym maes cyngor busnes, rheoli rhaglenni a thrawsnewid.

Mae ein rhwydwaith angylion eisoes wedi cefnogi buddsoddiadau preifat o dros £25 miliwn i mewn i 270 o fargeinion yng Nghymru. Rydym wirioneddol eisiau cydgysylltu busnesau Cymru sy'n chwilio am arian cyllido i ddechrau neu dyfu gyda buddsoddwyr a all ddod â chyfoeth o brofiad a rhwydweithiau i mewn i'w busnesau.

Felly, os ydych chi'n gwybod am unrhyw fuddsoddwyr a fyddai'n hoffi ymuno â'n llwyfan o gyfleoedd buddsoddi rhad ac am ddim neu os oes gennych chi fusnes sy'n chwilio am arian cyllido ecwiti - cysylltwch â ni!