Lida Kourita-Michalitsianou

Mae fy nghyfrifoldebau'n cynnwys ymdrin â gwahanol geisiadau, lle byddaf yn cynorthwyo'n agos gyda'r broses fuddsoddi ac yn ymdrin â chwblhau, gan gynnwys cydlynu dogfennau cyfreithiol a thynnu i lawr a gwiriadau credyd cyn tynnu i lawr.

Gyda mwy na 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ariannol, ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Hydref 2022.

Cyn dechrau gyda Banc Datblygu Cymru, bûm yn gweithio fel tanysgrifennwr cyllid moduro gyda Black Horse Finance am dros chwe blynedd. Yn ogystal, tra'n byw yn Athen, cefais brofiad helaeth o fewn y sector bancio wrth weithio i ATEbank - un o'r banciau masnachol mwyaf yng Ngwlad Groeg.

Yn ystod fy amser yno, roedd gennyf rolau gwahanol wrth i mi symud ymlaen drwy'r banc ac yn y pen draw cefais fy mhenodi'n rheolwr yn ei adran gwasanaethau cwsmeriaid.

Mae gen i BGw mewn Cyfrifeg ac MGw mewn Rheoli Iechyd o Brifysgol Piraeus (Gwlad Groeg), MGw mewn Chwarae a Chwarae Therapiwtig o Brifysgol De Cymru. Rwyf ar hyn o bryd yn astudio tuag at BGw Anrh mewn Hanes yn y Brifysgol Agored, gan fy mod yn gredwr mawr mewn dysgu gydol oes.