Margaret Llewellyn

Yn ystod ei gyrfa o 30 mlynedd mae Margaret wedi bod yn berchen ar a gweithredu llinell o longau cynhwysyddion, terfynellau porthladdoedd a fflyd cludo ar y ffordd. Am 9 mlynedd roedd hi'n Ddirprwy Gadeirydd Porthladd Dyfnaint ac yn Gadeirydd Cronfa Bensiwn Bwrdd Harbwr Dyfnaint. Mae hi'n Gyfarwyddwr ar SeaPort Development a Phorthladdoedd Jersey ac mae hi wedi cynnal nifer o swyddi uwch ym meysydd llongau, trafnidiaeth a logisteg. Mae hi'n gyd-aelod o Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth ac mae hi wedi bod yn Gymraes y Flwyddyn.

Fel cynghorydd hir sefydledig i Lywodraeth Cymru, mae Margaret yn Gadeirydd ar Fwrdd Goruchwylio Network Rail ar hyn o bryd ac yn flaenorol roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru ac yn Is-gadeirydd Awdurdod Datblygu Cymru. Mae hi hefyd yn Aelod o Fwrdd Visit Britain. Yn 2004 derbyniodd OBE am wasanaethau i ddatblygiad economaidd yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae Margaret yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Bwrdd Menter yr Hafan.