Mark Morgan

Rydw i wedi gweithio yn y sector bancio ers dros 26 mlynedd a threuliais y 13 mlynedd ddiwethaf ym maes bancio masnachol.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd fy ngyrfa fancio gyda Lloyds Bank lle roeddwn i'n rheolwr perthynas eiddo. Ariannais gynlluniau eiddo yng Nghymru a'r ffiniau. Rwyf wedi cefnogi ystod eang o ddatblygiadau ac rwy'n mwynhau gweld cwsmeriaid yn cyflawni eu huchelgais.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru ac rwy’n cwmpasu gogledd, gorllewin a de-orllewin Cymru