A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Matthew Wilde

Ymunais â'r tîm Buddsoddiadau Newydd gyda Banc Datblygu Cymru yn 2018. Yn flaenorol treuliais dair blynedd ym myd bancio corfforaethol a masnachol gyda Lloyds Bank lle'r oedd gennyf amrywiol rolau a oedd yn ymwneud yn bennaf â rheoli perthynas rheng flaen mewn sectorau yn amrywio o weithgynhyrchu i amaethyddiaeth.

Rwy'n gweithio gyda busnesau uchelgeisiol yng Nghymru ac yn eu helpu i gyflawni eu nodau drwy strwythuro atebion ariannu wedi'u teilwra'n effeithiol, gan gynnwys benthyciadau a bargeinion mesanin ac ecwiti.

Mae gennyf radd BA mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Sheffield ac rwy'n astudio ar gyfer cymhwyster proffesiynol gan y Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheoli.