Natalie Woods

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, ac rwy'n cynnig cefnogaeth weinyddol i'n tîm datblygu eiddo.

Mae gen i brofiad blaenorol fel trawsgludwr lle roeddwn yn rhedeg fy ffeiliau fy hun, gan adrodd ar deitlau a chwiliadau a pharatoi / drafftio dogfennau cyfreithiol.

Yn 2016 enillais wobr Myfyriwr y Flwyddyn Cilex Lefel 3.