A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Nick Batt

Er fy mod wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, mae gen i ddiddordeb arbennig mewn meithrin perthynas hirdymor gyda busnesau ar hyd a lled Cymru.

'Rwy'n frwdfrydig ac yn mwynhau gweithio gyda busnesau er mwyn darparu'r holl offer sydd ar gael iddynt i lwyddo.

Fel Cyn-gyfrifydd, treuliais chwe blynedd yn gweithio ym maes cyllid cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2017.