Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Oliver Wheatley

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Mawrth 2021 ac rwy'n rhan o'r tîm buddsoddiadau menter technoleg. Fy ffocws yw strwythuro bargeinion ecwiti ar gyfer busnesau technoleg yng ngogledd a chanolbarth Cymru.

Cyn ymuno, treuliais 10 mlynedd yn gweithio mewn amryw o rolau cynghori cyllid corfforaethol ar draws Gogledd Orllewin Lloegr. Gweithiais mewn cwmnïau cyfrifeg, KPMG a Grant Thornton, yn ogystal â banc buddsoddi bwtîc - Clearwater International.

Mae gen i radd mewn Rheolaeth a Thechnoleg Gwybodaeth o Brifysgol Efrog ac rydw i'n gyfrifydd siartredig. Rwy'n aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW).