Paul Lee

Er bod fy ffocws ar hyn o bryd ar gwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg, mae gen i brofiad blaenorol o bryniannau rheoli a bargeinion cyfalaf datblygu. Mae gen i brofiad ymadael hefyd trwy gyfrwng gwerthiannau masnach a rhestrau ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (AIM).

Ymunais â'r cwmni yn 2002, ar ôl gweithio'n flaenorol a chymhwyso fel ACA gyda KPMG lle ymgymerais ag ystod eang o gyllid corfforaethol ac aseiniadau cynghori busnes.

Yn ystod fy ngyrfa, treuliais nifer o flynyddoedd hefyd ym mhrif swyddfa gorfforaethol Natwest yn cymeradwyo cyfleoedd busnes corfforaethol newydd.

Mae gennyf radd mewn economeg a chyfrifeg o Brifysgol Caerdydd.