A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Philip Barnes

Fel Swyddog Buddsoddi gyda thîm Buddsoddiadau Menter Technoleg Cyllid Cymru, rwyf yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn busnesau sy'n gyfoethog mewn ED a gefnogir gan dechnoleg. Rwy'n gweithio ar draws sectorau technoleg lluosog gydag arbenigedd penodol mewn biodechnoleg a Thechnoleg Feddygol (Techmedd).

Cyn ymuno â Cyllid Cymru yn 2015, roeddwn i'n gweithio ym maes datblygu masnachol a throsglwyddo technoleg yn sector y brifysgol. Adeiladais gynigion masnachol gyda mentrau cam cynnar a chydweithiais yn agos gyda thimau rheoli i greu cyfleoedd buddsoddi. Mae gen i ystod o brofiad masnachol blaenorol gan gynnwys amrywiol rolau ymgynghorol yn darparu gwasanaethau sgowtio technoleg ar gyfer cwmnïau fferyllol mawr.

Mae gennyf PhD mewn niwrowyddoniaeth o Brifysgol Caerdydd lle wnes i gynnal ymchwil ar y clefyd Alzheimer a sail moleciwlaidd ffurfio cof newydd.