A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Rafael Joseph

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2019. Rydw i'n canolbwyntio ar strwythuro bargeinion ecwiti ar gyfer busnesau technoleg.

Cyn ymuno, gweithiais gyda KPMG am bum mlynedd yn cynghori ar brynu a gwerthu cwmnïau. Cyn hynny, roeddwn yn dod o hyd i ffynonellau caffael ar gyfer cwmni gwasanaethau a reolir a chwmni cyfrifiadura cwmwl.

Mae gen i radd mewn economeg o Brifysgol Warwick ac rydw i'n gyfrifydd siartredig. Rwy'n aelod o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW).