Rhian Jones

Rwy'n rheoli portffolio o fusnesau sy'n gweithredu ar draws sectorau amrywiol yng chanolbarth a ngogledd Cymru.

Rwy'n ffynnu ar adeiladu perthynas hir dymor gyda'm cwsmeriaid a dod i ddeall eu busnesau a'u dyheadau. Mae hyn yn fy ngalluogi i fonitro eu perfformiad, nodi cyfleoedd a chefnogi eu cynlluniau datblygu.

Mae gen i 20 mlynedd o brofiad yn y sector bancio. Gweithiais i Fanc HSBC am 16 mlynedd yn bennaf mewn rolau rheoli perthynas yn cefnogi portffolio o gwsmeriaid masnachol ar draws gogledd Cymru.