Rhian Jones

Rwy'n rheoli portffolio o fusnesau sy'n gweithredu ar draws sectorau amrywiol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Drwy ddatblygu perthynas hir dymor gyda'm cwsmeriaid, mae hyn yn fy ngalluogi i fonitro eu perfformiad, nodi cyfleoedd a chefnogi eu cynlluniau datblygu.

Mae gen i 20 mlynedd o brofiad yn y sector bancio.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i Fanc HSBC am 16 mlynedd yn bennaf mewn rolau Rheoli Perthynas yn cefnogi portffolio o gwsmeriaid masnachol ar draws Gogledd Cymru.