A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Robert Knapp

Rwy'n arwain tîm o weinyddwyr cymorth buddsoddi wedi'u lleoli ar draws sawl tîm a chronfeydd yma ym Manc Datblygu Cymru. Rwy'n sicrhau bod trefniadau tynnu arian i lawr yn cael eu cwblhau mewn pryd ynghyd â'r holl dasgau gweinyddol eraill ar gyfer y cronfeydd buddsoddi.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu treuliais 12 mlynedd ym maes bancio manwerthu. Roedd fy rolau yn cynnwys arwain timau ar draws sawl safle, gweithio ar lefel ranbarthol mewn eiriolaeth ac fel cynghorydd morgais.