Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Ruby Harcombe

Ymunais â'r tîm Buddsoddiadau Newydd yma gyda Banc Datblygu Cymru yn 2016 ar ôl pum mlynedd ym maes bancio, bûm i'n gweithio yn fwy diweddar gydag RBS a thîm cyllid strwythuredig NatWest fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar draws De Cymru a'r De Orllewin.

Mae gen i brofiad o weithio ar ystod o gytundebau, ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn caffaeliadau a phryniant cwmnïau gan y rheolwyr.

Rwy'n dal diploma mewn bancio proffesiynol IFS ac rwy'n meddu ar Faglor Gwyddoniaeth mewn Rheolaeth Busnes o Brifysgol Abertawe.