Ruby Harcombe

Ymunais â'r tîm Buddsoddiadau Newydd yma gyda Banc Datblygu Cymru yn 2016 ar ôl pum mlynedd ym maes bancio, bûm i'n gweithio yn fwy diweddar gydag RBS a thîm cyllid strwythuredig NatWest fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar draws De Cymru a'r De Orllewin.

Mae gen i brofiad o weithio ar ystod o gytundebau, ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn caffaeliadau a phryniant cwmnïau gan y rheolwyr.

Rwy'n dal diploma mewn bancio proffesiynol IFS ac rwy'n meddu ar Faglor Gwyddoniaeth mewn Rheolaeth Busnes o Brifysgol Abertawe.