Sarah Ryan

Rwy'n darparu cefnogaeth weinyddol i'r tîm micro-fenthyciadau, gan helpu i dynnu arian i lawr a siarad â chwsmeriaid. Mae ein tîm ni'n gweithio gydag amrywiaeth enfawr o wahanol fusnesau, felly nid oes dwy fargen byth yr un fath. Mae'n waith diddorol iawn.

Cyn ymuno â'r cwmni, treuliais bum mlynedd yn gweithio gyda Grŵp Bancio Lloyds yn ymdrin gydag ymholiadau ynghylch cam-werthu PPI.

Mae Sarah yn darparu cymorth gweinyddol i'r tîm micro-fenthyciadau.