Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Simon Nichols

Rwy'n Ddirprwy Reolwr Cronfa yn y tîm Buddsoddiadau Newydd, yn darparu atebion cyllido pwrpasol i helpu busnesau Cymru i dyfu a chyflawni eu potensial. Mae gen i fwy nag 20 mlynedd o brofiad ym maes bargeinion ecwiti a dyled ar draws amrywiaeth eang o sectorau.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i KPMG yn y grŵp Deal Advisory yn arwain eu gwaith ar gaffaeliadau, gwarediadau a marchnadoedd cyfalaf byd-eang a domestig.

Rwy'n aelod cyswllt o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr.