A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Simon Thelwall-Jones

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2019. Mae Banc Datblygu Cymru yn cefnogi cwmnïau sy'n amrywio o fusnesau newydd cyfnod cynnar i fusnesau mwy aeddfed sydd angen cyllid i dyfu ac adeiladu ar eu seiliau eiddo deallusol. Yn ogystal ag ariannu, rydym yn cefnogi ein timau rheoli portffolio trwy weithio'n uniongyrchol gyda nhw a thrwy ddefnyddio ein rhwydwaith helaeth o gysylltiadau.

Rwyf wedi gweithio yn y diwydiant cyfalaf menter / ecwiti preifat ers dechrau'r 1990au. Yn ystod fy ngyrfa rwyf wedi bod mewn rolau buddsoddi newydd a phortffolio, ac rwyf hefyd wedi bod yn rhan o M&A corfforaethol, ar gyfer cwmnïau preifat a chyhoeddus, gan greu gwerth sylweddol i BBaCh / rhanddeiliaid corfforaethol.

Mae gen i radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Rheolaeth Busnes [Amaethyddol] o Brifysgol Llundain ac ar ôl cymhwyso gyda Coopers & Lybrand (sydd bellach yn rhan o PWC), rwyf yn Gymrawd o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) ac rwyf hefyd meddu ar Gymhwyster Cyllid Corfforaethol ICAEW, yn rhinwedd fy mhrofiad.