A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Siôn Wynne

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, bûm yn gweithio mewn llywodraeth leol am 11 mlynedd ac am yr 8 diwethaf llwyddais i reoli nifer o gynhyrchion benthyca gyda'r nod o gefnogi adfywiad corfforol cymunedau trwy alluogi gwelliannau i eiddo preswyl a masnachol. Rwy’n teimlo’n angerddol ynghylch gweld busnesau o ansawdd da yn cael cyfle i ffynnu a'r modd y mae hyn yn cyfrannu at adfywio cymunedau.