Stephen Galvin

Ymunais â'r tîm Buddsoddiadau Newydd yn 2015. Rwy'n gweithio ar ystod o fenthyciadau mwy (dros £100k) yn ogystal â buddsoddiadau mesanîn ac ecwiti.

Mae gen i fwy na 20 mlynedd o brofiad ym maes bancio, roedd gennyf swyddi uwch gyda Grŵp Bancio Lloyds a Grant Thornton ac mewn diwydiant hefyd.

Mae gen i arbenigedd penodol mewn meysydd olyniaeth gan gynnwys Rheolwyr yn Prynu i Mewn, caffaeliadau a Phryniant Cwmni gan y Rheolwyr.

Rwy'n Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth, ac mae gennyf hefyd  Ddiploma Uwch ICAEW mewn Cyllid Corfforaethol ac MA mewn Busnes Rhyngwladol o Brifysgol Reading.