Steve Smith

Ymunais â'r cwmni yn 2006 i sefydlu tîm buddsoddi ecwiti sy'n canolbwyntio ar fentrau technoleg cyfnod cynnar.

Dros yr 11 mlynedd diwethaf, rwyf wedi goruchwylio Buddsoddiadau o £75m mewn portffolio o 60+ o gwmnïau. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi bod yn allweddol wrth ddenu cronfeydd buddsoddi newydd o gronfeydd strwythurol y Llywodraeth a'r UE. Tra'n arwain y tîm Mentrau Technoleg, rydym wedi datblygu rhwydwaith cryf o gyd-fuddsoddwyr ac wedi gweithredu nifer o enillion llwyddiannus a rhestrau ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen o'r portffolio.

Cyn y Banc Datblygu, roeddwn i'n gweithio o fewn diwydiant, academia a'r sector cyhoeddus, gyda ffocws cryf ar arloesi, ymchwil a datblygu, a masnacheiddio eiddo deallusol.

Rwyf yn beiriannydd mecanyddol siartredig ac yn gyd-aelod o'r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol. Rwy'n eistedd ar y bwrdd cynghori ar gyfer Beacon, ym Mhrifysgol Aberystwyth ac rwy'n aelod o'r cyngor cynghori gweinidogol ar gyfer arloesi yng Nghymru.