A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Tara Lee-Fox

Rwy'n credu ei bod yn hanfodol deall pob cwsmer unigol ac anghenion eu busnes ac rwy'n mwynhau'r cyfle i fynd allan a chwrdd â'm cwsmeriaid wyneb yn wyneb.

Rydw i'n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac mae hynny'n fy ngalluogi i deithio'n hawdd ar draws De-ddwyrain Cymru i sefydlu beth yw cynlluniau fy nghwsmeriaid ar gyfer y dyfodol a beth yw eu hanghenion ar y pryd.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru naw mlynedd yn ôl ac yn ystod y cyfnod hwnnw rwyf wedi gweithio i nifer o dimau gwahanol ar draws y sefydliad. Mae hyn wedi rhoi'r cyfle i mi weithio gyda'n cwsmeriaid ar hyd a lled Cymru ac mae hynny wirioneddol wedi ehangu fy ngwybodaeth am farchnadle Cymru ac anghenion y busnesau sydd ynddi.