Aparito

Mae Aparito, sydd wedi'i leoli yn Wrecsam, wedi datblygu technoleg i drawsnewid y ffordd y cynhelir treialon clinigol. Mae'n gwella'r profiad o dreialu i gleifion a theuluoedd trwy alluogi casglu data cleifion mewn amser real gan ddefnyddio dyfeisiau gweladwy ac apiau symudol sy'n benodol i glefydau. Mae ei dechnoleg hefyd o fudd i gwmnïau fferyllol am ei fod yn galluogi i ddata treialon clinigol amser go iawn, sy’n fwy cyfoethog i gael ei gasglu, ac mae hynny’n arbed amser a chost.

Cododd y cwmni £1.45 miliwn gan fuddsoddwyr gan gynnwys Bethnal Green Ventures, y Wealth Club a Banc Datblygu Cymru. Mae'r arian yn cael ei ddefnyddio i logi arweinyddiaeth allweddol a datblygu ei gynhyrchion ymhellach. Mae hyn wedi helpu Aparito i sicrhau contractau newydd a pharhau i ehangu