Bibi Shoes

Rhiannon Brewer
Uwch Swyddog Buddsoddi

"Mae cael cymorth gan Fanc Datblygu Cymru mewn gwirionedd yn eich gwneud chi eisiau cyflawni mwy, yn enwedig pan rydych yn gwybod eu bod yn barod i'ch helpu chi o'r cychwyn cyntaf."

Myrian Hassan, Sylfaenydd a Pherchennog

Sicrhaodd yr adwerthwr esgidiau Bibi Shoes £25,000 o'r Gronfa Benthyciadau Micro-fusnes Cymru yn dilyn agoriad ei siop gyntaf yng Nghwmbrân yn 2016.

Defnyddiodd y perchennog Myriam Hassan y buddsoddiad i ariannu prynu stoc a system bwynt gwerthu.

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Cwmbran