Cargo Services

Jo-Thomas
Dirprwy Reolwr Cronfa

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau cyllid i helpu tuag at ein cynlluniau datblygu ac ehangu ein busnes terfyn porthladd yn Bird Port.

John Davey, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Cargo Services yn bwriadu ehangu eu gwasanaethau ar eu cyfleuster porthladd, diolch i'n benthyciad tymor byr ni.

Bird Port yw un o'r systemau docio amgaeedig ar gyfer ymdrin a chargo lleiaf yn y DU. Mae'n ymdrin â bron i dri chwarter miliwn o dunelli o gargo bob blwyddyn. Maent yn cydweithio'n agos â chyflogwyr mawr yn Ne Cymru fel Tata Steel.