CG Pearce

David Knight
Swyddog Buddsoddi

"Mae'r arian wedi ein helpu i brynu offer camera newydd sbon ar gyfer archwilio draeniau ac adnewyddu dau o'n cerbydau glanhau draeniau. Roedd y broses yn gyflym ac yn hawdd iawn."

James Pearce, CG Pearce

Mae CG Pearce sy'n seiliedig yn yr Hwlffordd wedi prynu offer newydd ar gyfer eu gwasanaethau glanhau ac archwilio / cynnal arolygon draeniau, diolch i fenthyciad o £10,000.

Gwnaethpwyd cais am y benthyciad trwy ddefnyddio'r gwasanaeth trac cyflym sydd wedi cael ei ymestyn yn ddiweddar, sy'n golygu fod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar fenthyciadau rhwng £1,000 a £10,000 o fewn dau ddiwrnod busnes.  

 

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Hwlffordd