Gwynt y Ddraig Cider

Stephen Elias
Dirprwy Reolwr Cronfa

“Heb y cyllid gan y Banc Datblygu, ni fyddem wedi gallu ariannu'r allbryniant rheolwyr. Mae'n wych cael cefnogaeth cyllid Cymreig ar gyfer ein brand Cymreig, ac mae wedi bod yn broses hawdd a chyflym iawn. Ers cymryd awenau'r busnes fy hun, rydym wedi cael cyfleoedd enfawr i'w symud ymlaen.”

Andrew Gronow, cyd-sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr

 

Dechreuodd Andrew Gronow, cyd-sylfaenydd Seidr Gwynt y Ddraig, gynhyrchu seidr gan ddefnyddio dulliau traddodiadol yn 2000 fel hobi. O'r fan honno, cynyddodd y cynhyrchiad flwyddyn ar ôl blwyddyn, enillwyd nifer o wobrau, a thyfodd yr hobi yn fusnes. Erbyn hyn mae Gwynt y Ddraig yn allforio seidr ledled y byd, i wledydd sy'n cynnwys Awstralia, Seland Newydd, y Ffindir a'r Iseldiroedd.

Yn 2015 gwnaeth partner busnes Andrew y penderfyniad i symud ymlaen o’r cwmni. Cwblhaodd Andrew, gyda chymorth cyllid gan Fanc Datblygu Cymru, allbryniant rheolwyr ac ers hynny mae o wedi ehangu'r busnes yn sylweddol. Mae hyn wedi cynnwys buddsoddi mewn mwy o staff, cerbydau ac offer i yrru'r cwmni yn ei flaen.

Gwyliwch y fideo isod i ganfod mwy.