A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Harris Pye

Cenydd-Rowlands
Cyfarwddwr Eiddo

"Roeddem yn y broses o dendro am ambell i gontract mawr, ac fe wnaethon lwyddo i sicrhau’r rheiny diolch i'r pecyn cyllid hwn."

Mark Prendergast, Cyfarwyddwr   

 

Mae cwmni peirianneg Harris Pye yn gweithio gyda chleientiaid yn Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd America. Fe'i sefydlwyd yn 1978, maent yn arbenigo mewn atgyweirio ac uwchraddio cerbydau sy'n mynd ar y môr. Mae'r holl beirianwyr a thechnegwyr yn treulio amser yn hyfforddi yn eu cyfleusterau yn Llandow.

Benthycodd y cwmni £2.5 miliwn gennym yn 2016 fel rhan o becyn cyllido tymor byr i'w galluogi i wneud cais am gontract rhyngwladol mawr sy'n werth miliynau o bunnoedd. Buont yn llwyddiannus yn eu cais ac maent wedi tyfu eu cwmni ymhellach.  

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Llandow