Harris Pye

Cenydd-Rowlands
Cyfarwddwr Eiddo

Roeddem yn y broses o dendro am ambell i gontract mawr, ac fe wnaethon lwyddo i sicrhau’r rheiny diolch i'r pecyn cyllid hwn.

Mark Prendergast, Cyfarwyddwr

Mae cwmni peirianneg Harris Pye yn gweithio gyda chleientiaid yn Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd America.

Fe'i sefydlwyd yn 1978, maent yn arbenigo mewn atgyweirio ac uwchraddio cerbydau sy'n mynd ar y môr. Mae'r holl beirianwyr a thechnegwyr yn treulio amser yn hyfforddi yn eu cyfleusterau yn Llandow.

Benthycodd y cwmni £2.5 miliwn gennym yn 2016 fel rhan o becyn cyllido tymor byr i'w galluogi i wneud cais am gontract rhyngwladol mawr sy'n werth miliynau o bunnoedd. Buont yn llwyddiannus yn eu cais ac maent wedi tyfu eu cwmni ymhellach.