Head Candy

Alun-Lister
Cynorthwyydd Portffolio (Micro Fenthyciadau)

Roedd hi'n bwysig iawn inni allu cynnig amgylchedd hardd i'n cleientiaid ymlacio. Mae ein cartref newydd yn yr Ysgubor Wair  yn bendant wedi cael derbyniad da! Mae ein cleientiaid wrth eu bodd gyda'r lle ac rydyn ni wedi gwirioni gyda'r canlyniad ond ni fyddai wedi bod yn bosibl heb gymorth a chefnogaeth gan y Banc Datblygu.

Paul Griffiths, Cyfarwyddwr

Mae Paul Griffiths, cyfarwyddwr Head Candy, wedi prynu ei eiddo busnes ei hun ar Heol yr Esgob, Rhydaman, ar ôl deng mlynedd o rentu yn Tirydail.

Mae micro-fenthyciad o £30,000 gan Fanc Datblygu Cymru wedi ei helpu i drawsnewid yr ysgubor adfeiliedig i salon gwallt moethus gyda lle parcio pwrpasol.

Mae'r salon sydd wedi cael ei chynllunio'n hyfryd bellach yn cynnwys pum gorsaf waith a derbynfa groesawgar.