Hexigone

Mae’r buddsoddiad yn gydnabyddiaeth o waith caled ac ymroddiad Tîm Hexigone, a fydd yn tyfu’n gyflym eleni i gyflawni ein cynlluniau ehangu masnachol a gweithgynhyrchu.

Patrick Dodds, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd

Mae cyrydu yn costio 2.5 triliwn o ddoleri i economi’r byd bob blwyddyn a dyma sydd wrth wraidd llawer o’r heriau amgylcheddol a chymdeithasol ledled y byd. 

Mae Hexigone, cwmni gweithgynhyrchu newydd ddechrau ym Mhort Talbot, wedi datblygu ychwanegyn newydd ar gyfer haenau metel sy'n fwy diogel ac a all fod hyd at ddeg gwaith yn fwy effeithiol na dewisiadau amgen heb grôm, gan amddiffyn adeiladau, ceir ac awyrennau am gyfnod hirach.

Sicrhaodd Hexigone fuddsoddiad cychwynnol yn 2019 gan Fanc Datblygu Cymru a’r buddsoddwyr angylion Phil Buck ac Andy Lewis, yn ogystal â benthyciad arloesi gan Innovate UK; cyfanswm o dros £1 miliwn.

Yn 2021 derbyniodd fuddsoddiad o £894,000 gan y Banc Datblygu, buddsoddwyr presennol eraill, a buddsoddwyr newydd. Mae'r Banc Datblygu wedi buddsoddi ychydig dros £407,000 yn Hexigone hyd yma. Mae'r cyllid y mae Hexigone wedi'i sicrhau yn ei helpu i fasnacheiddio ei atebion gyda chwsmeriaid ledled y byd, gan gynnig amddiffyniad gwell ac ateb cynaliadwy i ddiwydiannau allweddol ledled y byd.

Darllenwch y datganiad i’r wasg i ganfod mwy.