Jistcourt

Alun Thomas
Rheolwr Rhanbarthol, Buddsoddiadau Newydd

"Treuliais 20 mlynedd yn adeiladu fy musnes ac roeddwn am sicrhau'r dyfodol gorau i'r cwmni a'r gweithwyr sydd wedi fy helpu i'w wneud yn llwyddiannus."

Robert Norman, y perchennog sy’n ymadael â Jistcourt

Cwmni adeiladu yn seiliedig ym Maglan yw Jistcourt sy'n arbenigo mewn dylunio, adeiladu a phrosiectau adnewyddu ar gyfer landlordiaid cymdeithasol ac awdurdodau lleol. Mae gan y cwmni brofiad hefyd mewn datblygiadau addysg, gofal iechyd, masnachol a diwydiannol.

Prynodd perchennog y busnes, Robert Norman, y cwmni yn ôl yn 1993 a threuliodd dros 20 mlynedd yn tyfu'r busnes. Fe wnaeth o sbarduno Pryniant o'r Cwmni wedi'i Ysgogi gan y Rheolwyr fel rhan o'i strategaeth ymadael, ac fe lwyddodd y tîm rheoli a oedd yn amnewid ei le o i godi benthyciad o £1.1 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru i brynu'r cwmni.

Yn awr mae perchnogion newydd Jistcourt yn bwriadu cryfhau ac ehangu'r busnes tra'n cynnal a datblygu perthnasau cwsmeriaid allweddol. Gyda nifer o fframweithiau hirdymor yn eu lle, mae'r cwmni yn awyddus i dyfu ei sylfaen o gwsmeriaid mewn rhannau eraill o Gymru.

 

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Castell-nedd Port Talbot