Memberoo

Sarah Smith
Swyddog Buddsoddi Cynorthwyol

"Mae'n anhygoel masnacholi ein technoleg a chyflwyno hud cyfeiriadau ar-lein i'r stryd fawr."

- Emma Smith, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae'r app siopa Smart, Memberoo yn gosod ei strategaeth fasnachol ar waith, diolch i gyd-fuddsoddiad ecwiti o £280,000 gan Fanc Datblygu Cymru a Thorium Technology Investors.

Mae Memberoo yn gwaredu â chardiau teyrngarwch traddodiadol sy'n seiliedig ar bapur, gan ganiatáu i gwsmeriaid siopau, caffis a bwytai sy'n cymryd rhan i gofrestru eu teithiau siopa trwy ddefnyddio eu ffôn symudol. Mae'r app hefyd yn darparu gwybodaeth werthfawr i fusnesau ac yn eu galluogi i gynnig cynigion i gwsmeriaid sydd wedi eu targedu atynt hwy yn bersonol.

Bydd y cyd-fuddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i recriwtio staff gwerthu a marchnata ychwanegol yng Nghasnewydd a bydd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno Memberooo i hyd yn oed  fwy o gwsmeriaid.  

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Casnewydd