Middletons

Tom Rook
Uwch Swyddog Portffolio

“Lluniodd Banc Datblygu Cymru becyn deniadol iawn yn fasnachol i ni, a oedd yn gyfuniad o ecwiti a dyled. Mae cael eu cefnogaeth wedi caniatáu i'r rheolwyr gyflawni ein cynllun busnes yn llawer cyflymach nag y byddem wedi'i wneud hebddo.”

Andy Wood, Prif Swyddog Ariannol Middletons

Mae Middletons yn gwmni o Gasnewydd sy'n arbenigo mewn dodrefn a symudedd hygyrch.

Ymunodd Andy Wood â Middletons yn 2017 gyda’r nod o godi cyllid er mwyn ehangu nifer y siopau ledled y wlad.

Erbyn 2018, roedd Middletons wedi sicrhau pecyn cyllido gwerth £3.8 miliwn gan Fanc Datblygu Cymru a chleientiaid y Wealth Club Limited o Fryste.

Roedd hyn yn caniatáu i Andy a'r tîm rheoli gyflawni eu cynllun i dyfu'r busnes. Heddiw, mae gan Middletons 16 siop a dau gonsesiwn ledled Cymru a gweddill y DU.

Gwyliwch y fideo astudiaeth achos isod i ddarganfod mwy.

Gwybodaeth am y cwmni

Lleoliad
Casnewydd