Natural Ambition

Anna Bowen
Swyddog Datblygu Eiddo Cynorthwyol

"Fe wnes i ymchwilio i wahanol opsiynau cyllid ar-lein ac fe wnes i ddod ar draws y banc datblygu. Roedd y broses o gael yr arian yn esmwyth ac roedd y swyddog buddsoddi a oedd yn gweithio â mi yn hynod o broffesiynol."

Paul McLoughlin, Perchennog

Cafodd Paul McLoughlin sy'n rhedwr hanner marathon ac yn frwd o blaid chwaraeon wybod bod ganddo Glefyd Siwgr Math 1 20 mlynedd yn ôl. Ac yntau'n fyfyriwr prifysgol ar y pryd dechreuodd ymchwilio i ffyrdd o reoli ei gyflwr a pharhau i fod yn gorfforol weithgar. Canfu fod bwyta'n lân yn helpu iddo reoleiddio ei siwgrau ond cafodd ei synnu bod diffyg diodydd maeth chwaraeon ac atchwanegiadau ar gael. Bellach mae o wedi penderfynu defnyddio'r angerdd hwnnw sydd ganddo am faeth chwaraeon naturiol a'i droi'n fusnes - ac fe ddechreuodd Natural Ambition o’i gartref yn Wrecsam ddiwedd 2017.

Mae Paul bellach wedi datblygu ystod o gynhyrchion maeth chwaraeon trwy weithio gyda maethegwyr chwaraeon ac athletwyr.

Fe wnaethom helpu Paul gyda micro-fenthyciad o £14,000 i'w helpu i dalu costau dechrau a lansio ei fusnes. Cysylltodd Paul â ni ar ôl edrych ar astudiaethau achos eraill ar ein gwefan.